فرزانه فروتن

سمَت : استاد
بیوگرافی

فرزانه فروتن از مربیان ملی پوش کانون قدس است که بعنوان مربی در رشته بسکتبال به فعالیت میپردازد.

سوابق کاری
سرمربی تیم نوجوانان باشگاه های تهران / سرمربی تیم جوانان باشگاه های تهران / حضور در مسابقات کاپ قهرمانی آسیا همراه تیم ملی / حضور در دو دوره مسابقات دانشجویان جهان بلژیک / مربی درجه یک فدراسیون
افتخارات
کسب مقام قهرمانی با تیم قزوین در سال 1390 / کسب مقام قهرمانی با تیم گاز در سال 1394 / کسب مقام قهرمانی در تیم دانشگاه آزاد در سال 1397 / کسب مقام نائب قهرمانی با تیم گاز در سال 1393 / کسب مقام سوم با تیم گاز در سال 1396 / کسب مقام سوم در مسابقات سال 2018 حضور در اردوی تیم ملی جوانان