راحله قمصری خواص

سمَت : استاد
تحصیلات : دکتری مدیریت ورزشی
بیوگرافی

راحله قمصری از سال 1385 بعنوان مربی والیبال در کانون قدس فعالیت میکند.

سوابق کاری
آنالیزور تیم ها از سطح مبتدی تا حرفه ای / آنتروپومتریست ( استعدادیاب ) حرفه ای در ورزش / دارای مدرک بین المللی Level 1
افتخارات
دریافت مدرک انالیز از ساختار آناتومیکی ، فیزیولوژی و آنتروپومتری دانشجویان امام صادق ( سال 1390 )