پارک مبله خانواده

فضای مسقف 200 مترمربع

بامبلمان مجهز وبروز ونورپردازی وسیستم سرمایش وگرمایش

مناسب برای خانواده ها وجلسات ومراسمات محدود