زمین تیراندازی

مخصوص دانش آموزان پسر ودختر

مرجان خادمی مربی رسمی تیراندازی 09128702629

عضو سابق تیم ملی جمهوری اسلامی