ارتباط با کانون قدس

آدرس

میدان صنعت (شهرک قدس) - بلوار خوردین - ابتدای ایران زمین جنوبی - کانون فرهنگی تربیتی قدس

شماره تماس

نمابر

88579087

شبکه های اجتماعی

بله

سروش

آیگپ

اینستاگرام

اینستاگرام

شبکه های اجتماعی

بله

سروش

آیگپ

ایتا

اینستاگرام

نقشه گوگل