گردهمایی روسای کانونهای شهرتهران سه شنبه 22 آذر 1401 کانون شهید مفتح

گردهمایی روسای کانونهای شهرتهران سه شنبه 22 آذر 1401 کانون شهید مفتح

تاریخ : سه شنبه 22 آذر 1401

مکان : کانون فرهنگی تربیتی مفتح

دیگر اخبار و رویداد ها