کسب کمربند طلایی وکاپ اخلاق ومقام دوم تیمی توسط استاد پورمحمد وتیم اعزامی کانون قدس درمسابقات جهانی گرجستان دررشته کیک بوکسینگ K1

کسب کمربند طلایی وکاپ اخلاق ومقام دوم تیمی توسط استاد پورمحمد وتیم اعزامی کانون قدس درمسابقات جهانی گرجستان دررشته کیک بوکسینگ K1

تاریخ : 25 اسفند 1402

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها