کانون گفتگو،کرسی آزاداندیشی،گفتمان آزاد،پاتوق

اولین نشست دانش آموزی کانون گفتگو باحضور جناب آقای دکتر سلیمی بجستانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی وسه تن از اعضای هیات علمی ومنتخب دانش آموزان منطقه درمحل انجمن مهارتهای زندگی واجتماعی کانون قدس برگزار گردید.

کانون گفتگو،کرسی آزاداندیشی،گفتمان آزاد،پاتوق

اولین نشست دانش آموزی کانون گفتگو باحضور جناب آقای دکتر سلیمی بجستانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی وسه تن از اعضای هیات علمی ومنتخب دانش آموزان منطقه درمحل انجمن مهارتهای زندگی واجتماعی کانون قدس برگزار گردید.

تاریخ : شنبه 5 آذر 1401

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها