نمایشگاه دستاوردها،بوم گردی،تئاتر درسی وجشنواره غذا باحضور موسوی معاون پرورشی وفرهنگی شهرتهران ومسئولین منطقه

نمایشگاه دستاوردها،بوم گردی،تئاتر درسی وجشنواره غذا باحضور موسوی معاون پرورشی وفرهنگی شهرتهران ومسئولین منطقه

تاریخ : 3 اسفند 1401

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها