نشست هم اندیشی ودرحاشیه تجلیل از کارکنان خدوم کانون قدس

نشست هم اندیشی ودرحاشیه تجلیل از کارکنان خدوم کانون قدس

تاریخ : آبان 1401

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

وضعیت : برگزار شده

حضور شهرداران نواحی ومعاونین شهردار منطقه۲ ومدیر آموزش وپرورش منطقه ۲ ومعاونین درکانون قدس وبرگزاری نشست هم اندیشی ودرحاشیه تجلیل از کارکنان خدوم کانون قدس توسط جناب آقای دکتر عزتی مدیر آموزش وپرورش منطقه ۲

دیگر اخبار و رویداد ها