نشست مشترک با معاونت پارلمانی معاون علمی رییس جمهور ومدیرکل محترم فرهنگی هنری،اردوها وفضاهای پرورشی وزارت آموزش وپرورش

نشست مشترک با معاونت پارلمانی معاون علمی رییس جمهور ومدیرکل محترم فرهنگی هنری،اردوها وفضاهای پرورشی وزارت آموزش وپرورش

تاریخ : 19 بهمن 1401

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها