شرکت جناب آقای عدل لاله ریاست کانون در جلسه اوقات فراغت استان

شرکت جناب آقای عدل لاله ریاست کانون در جلسه اوقات فراغت استان

تاریخ : 23 خرداد 1402

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها