تشکیل شورای پرورشی وتربیت بدنی منطقه درکانون قدس

تشکیل شورای پرورشی وتربیت بدنی منطقه درکانون قدس

تاریخ : شنبه 19 اسفند 1402

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها