تشکیل ستاد اوقات فراغت تابستان باحضور شورای معاونین منطقه

تشکیل ستاد اوقات فراغت تابستان باحضور شورای معاونین منطقه

تاریخ : دوشنبه 22 خرداد

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها