تجلیل وتقدیر از عوامل کانون بمناسبت سالروز تاسیس کانونها توسط مدیر واعضای شورای معاونین منطقه وبازدید ازکانون

تجلیل وتقدیر از عوامل کانون بمناسبت سالروز تاسیس کانونها توسط مدیر واعضای شورای معاونین منطقه وبازدید ازکانون

تاریخ : 30بهمن 1402

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها