برگزاری مراسم گرامیداشت یکمین سالگرد فعالیت کانون بارویکرد جدید

برگزاری مراسم گرامیداشت یکمین سالگرد فعالیت کانون بارویکرد جدید

تاریخ : 21 شهریور 1402

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها