برگزاری بزرگترین جشن غدیر دربین کانونهای کشور

برگزاری بزرگترین جشن غدیر دربین کانونهای کشور

تاریخ : پنجشنبه 15 تیر 1402

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها