برپایی ایستگاه صلواتی بمناسبت نیمه شعبان

برپایی ایستگاه صلواتی بمناسبت نیمه شعبان

تاریخ : 16 اسفند 1401

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها