بازدید مهندس سعیدی شهردار ناحیه از کانون قدس

بازدید مهندس سعیدی شهردار ناحیه از کانون قدس

تاریخ : 9 اردیبهشت 1402

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها