بازدید معاونت محترم پژوهش،برنامه ریزی ونیروی انسانی اداره کل جناب آقای پارسا ازکانون قدس

بازدید معاونت محترم پژوهش،برنامه ریزی ونیروی انسانی اداره کل جناب آقای پارسا ازکانون قدس

تاریخ : یکشنبه 21 خردادوسه شنبه 31 مرداد

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها