بازدید جناب آقای دکتر خالدی مدیریت محترم جدید منطقه 2 از کانون قدس

بازدید جناب آقای دکتر خالدی مدیریت محترم جدید منطقه 2 از کانون قدس

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها