بازدیددکتر علی فرهادی معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع وزارت آموزش وپرورش از کانون قدس

بازدیددکتر علی فرهادی معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع وزارت آموزش وپرورش از کانون قدس

تاریخ : 20 مهر 1401

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها