اولین جلسه هم اندیشی وهماهنگی مراکزمشاوره پیوند شهرتهران باحضور مدیرکل محترم اولیاومربیان وزارت سرکارخانم باقری،جناب آقای پرویزی رییس اداره انجمن اولیا اداره کل ودکترعزتی ریاست محترم منطقه درکانون قدس

اولین جلسه هم اندیشی وهماهنگی مراکزمشاوره پیوند شهرتهران باحضور مدیرکل محترم اولیاومربیان وزارت سرکارخانم باقری،جناب آقای پرویزی رییس اداره انجمن اولیا اداره کل ودکترعزتی ریاست محترم منطقه درکانون قدس

تاریخ : 20 دیماه 1401

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها