افتتاح نمایشگاه متمرکز هفته مشاغل

افتتاح نمایشگاه متمرکز هفته مشاغل

تاریخ : 10 اردیبهشت 1402

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها