افتتاح اتاق جهان میکروسکوپ

افتتاح اتاق جهان میکروسکوپ

تاریخ : 14 بهمن 1402

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها