آغاز کلاسهای حرفه آموزی(توان بخشی حرفه ای وکارآفرینی ویژه دانش آموزان نیاز به توجه بیشتر) بامدیریت سرکارخانم آزادی تلفن تماس 09124012874

زیر نظر اساتید مجرب ومتخصص دکتر کاوه مقدم دکتر یاسمن امانی فر -آزاده حقیقت پناه-مهتا مهدوی-فاطمه صادقی-خانم برزگر-شیوا ابراهیمیان

آغاز کلاسهای حرفه آموزی(توان بخشی حرفه ای وکارآفرینی ویژه دانش آموزان نیاز به توجه بیشتر) بامدیریت سرکارخانم آزادی تلفن تماس 09124012874

زیر نظر اساتید مجرب ومتخصص دکتر کاوه مقدم دکتر یاسمن امانی فر -آزاده حقیقت پناه-مهتا مهدوی-فاطمه صادقی-خانم برزگر-شیوا ابراهیمیان

تاریخ : ازابتدای اردیبهشت

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

وضعیت : فعال

دیگر اخبار و رویداد ها